Skutočný dôvod ilegálnej imigrácie

Po dlhej prestávke (pracovné povinnosti), by som chcela načať veľmi horúcu a neutíchajúcu tému ilegálnej imigrácie. V blogu sa budem sústrediť hlavne na ilegálnu imigráciu z Južnej Ameriky do USA, ale rovnaký princíp sa aplikuje aj na Európu a ilegálnu imigráciu zo “Sýrie” a Afriky.

Média nás zaplavujú nekonečnými článkami, fotografiami a videami, politici burcujú solidaritou voči ilegálnym imigrantom. Vraj musíme mať veľké srdce a chudákov si ich musíme vziať pod ochranné krídla. Pretože oni chcú len lepší život. Je tomu však naozaj tak? Je jedinou motiváciou politikov ich neskutočne veľké srdce? Nie tak celkom. A vysvetlím aj, prečo sú média na strane ilegálnej imigrácie.

Momentálne sa v USA diskutuje o téme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). V roku 2012 podpísal vtedajší prezident Barrack Obama výkonné nariadenie, ktoré bolo mimochodom protiústavné. Týmto nariadením ustanovil, že deti, ktoré boli do USA prinesené ilegálne, svojimi rodičmi, majú právo na legálny status a umožnil im získať pracovné povolenie a dvojročný odklad deportácie. Úrady odhladli počet ilegálnych detí, ktoré sa na túto výnimku kvalifikujú, na asi 800 000, no iné štatistické odhady vykazujú číslo 1,7 milióna ilegálnych imigrantov. Pre účel emocionálneho drancovania bola táto skupina detí označná ako “Dreamers”, teda “Snílkovia”. Pretože aj deti ilegálnych imigrantov majú svoje sny. Zabudnite na kopu nezamestnaných Američanov, ktorí majú deti a aj tie deti majú svoje sny. Zjavne záleží len na snoch detí ilegálov. V roku 2014 sa Obama pokúsil rozšíriť DACA aj na rodičov ilegálnych imigrantov – legislatíva s názvom DAPA, ktorá by garantovala imunitu približne 4 miliónom ilegálnych imigrantov, ktorá však schvaľovaním neprešla. Trump počas kampane prisľúbil, že tieto “deti”, z ktorých niektorí dnes majú už aj 36 rokov, no v priemere majú 26 rokov, teda sú dospelí, budú okamžite deportovaní. Diskusia je momentálne otvorená a jeho postoj nie je úplne jednoznačný. Pre zatiaľ je DACA v procese zušenia a Trump dal Kongresu 6 mesiacov na to, aby mu doručili legislatívu, ktorú podpíše a rozhodne o osude držiteľov statusu DACA.

Na Wikipédii môžete nájsť odkaz na štúdiu, ktorý tvrdí, že: “DACA zvýšila mzdy a zapojenie v pracovnej sile, znížila počet ilegálnych imigrantov žijúcich v domácnostiach v chudobe. Štúdia ukázala, že DACA zvýšila psychické zdravie DACA imigrantov a ich detí. Nie je tam žiaden známy záporný efekt DACA na domácu populáciu a ich zamestnanie, zatiaľ čo väčšina ekonómov tvrdí, že DACA pomáha americkej ekonomike. Nie je žiaden dôkaz toho, že by imigranti pod DACA vykazovali vyššiu kriminalitu než domáce obyvateľstvo.” Tieto tvrdenia nie sú nevyhnutne pravdivé.

Napríklad tvrdenie: “69% sa presunulo na pracovnú pozíciu s lepším platom.”

Realita: Korelácia nie je príčina. Ľudia, ktorí sú starší väčšinou majú viac pracovných skúseností, teda aj vyšší plat.

Tvrdenie: “90% získalo svoj prvý vodičák alebo štátom vydané ID.”

Realita: Určitý počet DACA uchádzačov bola práve v tom veku, kedy dostali vydaný prvý vodičský preukaz. Je jasné, že 12 ročné deti vodičák dostať nemôžu.

Tvrdenie: “65% si kúpilo svoje prvé auto.”

Realita: Rovnako ako v prípade vodičského preukazu, najskôr práve dosiahli vek, kedy si auto mohli legálne zakúpiť.

Tvrdenie: “5% začalo podnikať.”

Realita: V štúdii, ktorá toto číslo poskytla, sa neuvádza presna definícia toho, čo sa považuje za začatie podnikania, je táto informácia neoveriteľná. Vzhľadom na to, že len 10% celkovej populácie USA podniká (z toho 7,5% Latino populácie a 5,1% černošskej populácie) toto číslo nie je extrémne vysoké.

Tvrdenie: “Ich priemerná mzda sa zvýšila o 69%”

Realita: Opätovne, korelácia nie je príčina. Toto tvrdenie nespokytuje žiadnu informáciu, ktorá by ho podporila.

Tvrdenie: “16% si kúpilo svoj prvý dom.”

Realita: Približne 33% mladých Američanov do veku 35 rokov si zakúpilo svoj prvý dom. Závisiac od veku DACA imigranta (ktoré v štúdii nebolo špecifikované) toto číslo koreluje so súčasným trendom, prípadne je podpriemerné.

Záverom je, že táto štúdia, ktorá je publikovaná v rôzných médiach, nie je spoľahlivá.

Ak by bola DACA ukončená a ilegálni imigranti by boli deportovaní do krajiny svojho pôvodu, uvoľnilo by to približne 800 000 pracovných miest pre domáce obyvateľstvo, ktoré zápasí s vysokou nezamestnanosťou, hlavne v černoškých veľkomestských komunitách.

***

NÁKLADY

Podľa štúdie “Pro-Amnesty Migration Policy Institute”, ktorý bola publikovaná v roku 2014, sa zvýšil počet detí bez dospelého sprievodu, ktoré prekročili hranice, o 90%. Kedže do krajiny vstúpili ilegálne, neexistuje záznam o tom, kedy sa do krajiny dostali, teda pojojne môžu tvrdiť, že do krajiny prišli pred rokom 2012.

Tu je graf, ktorý znázorňuje rast počtu ilegálnych imigrantov do veku 17 rokov, ktorí boli zachytení pohraničnou strážov. Graf nezahŕňa tých, ktorých pohraničná stráž nezachytila.

rush-f1

A tu graf, ktorý zobrazuje finančný rozpočet vyčlenený na starostlivosť o ilegálnych imigrantov, ktorí sú vo veku 17 rokov a mladší. Za rok 2017 sa predpokladá rozpočet vo výške 1,4 miliardy dolárov, čo pripadá približne 17 000 dolárov na jedného ilegálneho imigranta.

rush-f2

Aj napriek tomu, že prezident Obama tvrdil, že DACA nebude  možnosťou cesty k americkému občianstvu, mnoho ilegálnych imigrantov využilo štrbinu v zákone a nasledovným postupom sa im podarilo občianstvo získať:

Na to, aby získali zelenú kartu, potrebovali mať amerického sponzora a typicky by sa mali v momente žiadosti o zelenú kartu nachádzať mimo USA. Ak potencionálny žiadateľ žil v USA ilegálne dlhšie než 6 mesiacov, automaticky má zákaz požiadať o zelenú kartu počas najbližších troch rokov. No, aj v tomto prípade existuje pomôcka, ktorá sa volá núdzová podmienku, ktorá je určená pre držiteľov zelenej karty, alebo pre tých, ktorých návšteva a pobyt v krajine slúži verejnému záujmu, títo žiadatelia mohli v rámci núdzovej podmienky opustiť a vrátiť sa do USA bez toho, aby sa báli stíhania, prípadne zákazu vstupu. Žiadatelia o DACA si prostredníctvom tejto núdzovej podmienky zmenili svoj status z ilegálneho imigranta, na čakateľa. Touto zmenou statusu sa vyhli trestu a zákazu žiadosti o zelenú kartu, ktorá by im zabránila si o ňu požiadať.

***

PREČO ILEGÁLNA IMIGRÁCIA?

Dôvod súčasnej svetovej ilegálnej imigrácie je len jeden. Sociálne dávky. Nehľadajte za tým nič iné. Všimnite si, že ilegálna imigrácia smeruje len do krajín, ktoré zabezpečujú dobrú sociálnu infraštruktúru, platené ubytovanie, sociálne dávky, vysoké príspevky na deti, zdravotnú starostlivosť zadarmo, školstvo zadarmo. Prečo si inak myslíte, že nesmerujú napríklad do krajín strednej a východnej Európy? Ak by migranti naozaj utekali pred vojnou, prečo by neprišli práve na Slovensko? Je to krajina s priaznivou klímou, bohatá na prírodné zdroje, nie je tam ani príliš horúco, ani príliš zima, štatisticky máme nízku kriminalitu, pracovné pozície v automobilkách a iných závodoch sú dostupné, krajina je nádherná. Lenže… Náš sociálny systém je nič, v porovnaní s tým škandidávskym, neponúkame všeobecný základný príjem, dôchodky su extrémne nízke, postaviť si život na sociálnych dávkach nie je bohviečo (pokiaľ nemáte 10 detí), celková infraštruktúra je o ničom. V porovnaní s inými krajinami, kde ulice sú čisté, štát zabezpečí celkom slušné bývanie, priplatí na deti a to kvalitne (opýtajte sa anglických a holandských Rómov), a takto môžem pokračovať. Viete presne, čo mám na mysli. Takže absolútne nezáleží na tom, či ide o ilegálov tlačiacich sa do Ameriky alebo do Európy. Princíp je rovnaký.

A teraz sa pozrime na to, prečo to podporujú politici. Na celú situáciu je potrebné sa pozrieť z inej perspektívy. Čo majú všetky krajiny Západu spoločné? Na akom systéme sú založené? Na socializme, v niektorých sa posúvame do ďalšieho štádia – ranného komunizmu. Každá jedna krajina je postavená na socializme. Rozdiel medzi Západným socializmom a slovenským socializmom je, že na Západe sa toho medzi ľudí distribuuje viac. Na Slovensku sa toho distribuuje len do vreciek politikov a spol. Aj USA sa veľmi rýchlo mení na socializmus. Zavedenie socialistického modelu zdravotníctva (Obamacare), štedré sociálne dávky, vzdelanie zadarmo, rôzne sociálne pokusy, ktoré na občanoch pácha vláda – vezmime si len krízu v roku 2008. Za všetkým bolo rozhodnutie vlády, ktoré nariadilo bankám, že povinne musia dávať úvery aj tým, ktorí nie sa na úver finančne nekvalifikovali. Pretože podľa Busha, údajne každý Američan by mal vlastniť dom. A dopadlo to tak, ako dopadlo.

Myslím, že neurobím chybu, ak poviem, že pri moci sú v každej krajine socialisti. Každá z týchto krajín denne pridáva do zákonov nové nariadenia, regulácie, manipulujú trh, robia “populárne” rozhodnutia, ako zvýšenie minimálnej vzdy, zvyšujú odvody, hútajú, akú novú daň z výfukov vytvoria, zakazujú palivové motory, manipulujú s cenou masla, s poľnohospodárskym trhom. Vo všeobecnosti, čím menšia vláda, tým menej regulácií, voľnejší trh a slobodnejšia spoločnosť, a naopak, čím väčšia vláda, ktorá sa stará do každej oblasti vášho života a reguluje, aké vysávače používate, tým menej prosperity bude v tejto krajine vytvorenej. Zo štúdie Pew Research Center v USA vyplynulo nasledovné:

DEts4rqXUAAKVBZ

Vo všeobecnosti 41% populácie občanov chce väčšiu vládu, v kontraste so 48% populácie, ktorá chce menšiu vládu. Čo sa týka belochov, tí prevažne preferujú menšiu vládu, ktorú podporuje 52%. 55% Ázijčanov žijúcich v USA preferuje väčšiu vládu. 66% Hispáncov narodených v USA preferuje väčiu vládu a šokujúce číslo – až 81% Hispáncov narodených mimo USA chce väčšiu vládu, v kontraste s iba 12%, ktorí by chceli menšiu vládu. Podobný graf pre Európu neexistuje, takže si to nemôžeme porovnať.

Rozdiely medzi rasami a inteligenciou sa v tomto trasformujú aj do vlády. Je dokázané, že ľudia s nižším IQ preferujú väčšiu vládu a odmietajú osobnú zodpovednosť a voľný trh a chcú, aby sa o nich vláda postarala vo všetkých oblastiach života a sprostredkovala im všetky služby. A potom takéto experimenty dopadnú ako Venezuela. Narozdiel od belochov, ktorí sa historicky prikláňali k slobodnej spoločnosti a malej vláde (voľný trh, sloboda slova a prejavu, odluka cirky od štátu, súkromné vlastníctvo). Práve na týchto hodnotách bolo napríklad založené aj USA. Belosi maju v priemere IQ 100. Ľudia, ktorí ilegálne prichádzajú do USA pochádzajú prevažne z krajín Južnej Ameriky, kde je IQ podstatne nižšie. Konkrétne Mexiko ma priemerné IQ 88, El Salvador IQ 80, Gatemala IQ 79 a Hoduras IQ 81. Čo sa týka Európy, momentálne sú to občania “Sýrie”, kde je priemerné IQ 83, Afganistanu IQ 84 a afrických krajín, kde je IQ ešte nižšie, ako napríklad Mauritánia IQ 76, Maroko IQ 84, Lýbia IQ 84, Senegal IQ 76, Eritrea IQ 85, Nigéria IQ 84, Somálsko IQ 68, Mali IQ 74 a Sudán IQ 71.

V súčasnej existencii pseudovedy, ktorá odmieta akékoľvek vedecké rozdiely medzi rasami (každý je rasista!), uznáva existenciu 63 pohlaví, sa v masmédiách IQ testy spochybňujú a postupne sa z internetu vytrácajú. Pamätám si, keď som bola na strednej škole, tak sme sa o IQ testoch dokonca učili. Dnes sa na anglickej Wikipédii  toho veľa nedozviete, okrem toho, že tieto testy sú “absolútne nespoľahlivé” a “spochybniteľné”, zatiaľ čo celý internet je zaplavený tým, že zmena klímy je skutočná a na 100% za to môže človek (a že musíme zakázať všetky automobily). IQ zjavne nie je politicky korektné. Anglická verzia Wikipédie definuje IQ nasledovne: IQ 130+ extrémne vysoká inteligencia, IQ 120-129 vysoko nadpriemerná, IQ 110-119 nadpriemerná, 90-109 priemerná, IQ 80-89 podpriemerná, 70-79 veľmi nízka, IQ 69 a nižšie extrémne nízka inteligencia.

Posledný odsek venujem presne tomu, na čo som tento článok začala a k tomuto bodu som sa chcela dopracovať. Politici vedia, že ak importujú ľudí z krajín, kde momentálne majú veľkú vládu, tak najskôr budú za týchto socialistov voliť aj po príchode do novej krajiny. V praxi to znamená, že obyvatelia Mexika, kde už majú veľkú vládu a akosi si nedokážu tú svoju krajinu “upratať” a vytvoriť tam prosperitu, sa rozhodnú ísť do USA, kde chcú všetky sociálne benefity, ktoré im samozrejme zabezpečia lepší štandard života ako keby pracovali alebo poberali dávky v Mexiku. A hádajte, koho budú voliť v USA? Demokratov! Presne tak! Prichádzajú do Áčkových krajín, aby volili tých istých ľudí, a ten istý politický systém, ktorý z Áčkovej krajiny urobí takú istú krajinu, z ktorej prišli. Takže, nerobte si nádeje, že politici robia čosi pre dobro ľudstva. Politici totižto presne vedia, že väčšina ilegálnych imigrantov bude voliť demokratov/ľavičiarov/socialistov. To sú hlasy do budúcnosti. To znamená, že budú aj naďalej pri moci! Rovnako ako v Európe, politici vedia, že imigranti budú o niekoľko rokov voliť socialistov. Mutti Merkel vie veľmi dobre, do koho sa oplatí investovať. Aj Ficovi to už zrejme dochádza, len mu prosím neposielajte tento článok, lebo vás v priebehu najbližších rokov zdrie z kože. Všetky mainstreamové média sa stali propagandou socializmu a idú ruka v ruke s politkmi. Akákoľvek kritika je zakázaná. Pretože ak nepodporujete ilegálnu imigráciu, socializmus a sociálne dávky, tak ste “človek bez srdca”. A v niektorých prípadoch sa za to môžete dostať aj do väzenia.

 

Sources:

https://en.wikipedia.org/wiki/Deferred_Action_for_Childhood_Arrivals

https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis#Origins_and_motivations

https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country

https://en.wikipedia.org/wiki/IQ_classification

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s