Nesprávnym použitím rodového označenia sa v Kanade môžete ocitnúť vo väzení!

Vo štvrok (15. júna 2017) bol kanadským senátom schválený kontroverzný zákon C-16 o zrovnoprávnení transgenderov v spoločnosti. O celej tejto transgendermánii a snahe o vyvrátení základných vedeckých poznatkov o tom, že existujú len dve pohlavia, som už písala v predchádzajúcom blogu. Kanade sa túto novodobú ideológiu podarilo pretlačiť do zákona.

To, že Kanada je v popredí čo sa týka “progresívnosti”, nie je žiadným tajomstvom. Nemýľte si ale slovíčko “pregresívnosť” s akýmkoľvek pokrokom. Je to len vymyslené pozlátko, ktoré zdobí totalitu. Veď aj ich premiér Trudeau je synom marxistu.

Ak si myslíte, že Kanada symbolizuje akúsi nádhernu, človekom nepoškvrnenú krajinu, plnú milých ľudí, kde každý rešpektuje zákon a všetci sú k sebe nesmierne tolerantní, pozrite sa na ich zákony, ktoré obmedzujú jedno z najzákladnejších ľudských práv – slobodu slova a prejavu. Ak si dovolíte nesúhlasiť s tým, čo vláda uznala ako štandard, veľmi jednoducho sa môžete ocitnúť vo väzení.

Ešte skôr v roku 2017 bol schválený zákon M-103, ktorý bol v kanadskom parlamente predložený Iqrom Khalidom – moslimským Kanaďanom. Zákon prešiel hlasovaním s počtom hlasov 201-91. Zákon ustanovuje, aby vláda “odsúdila islamofóbiu a všetky formy systematického rasizmu a náboženskej diskriminácie.” Hlavné problémy v súvislosti s týmto zákonom boli, že Khalid naznačil, že v krajine rastie islamofóbia, i keď žiadne štatistiky predložené neboli; to, ako sa definuje a interpretuje pojem islamofóbia – psychológia fóbiu definuje ako: ” iracionálna, neadekvátna reakcia prejavujúca sa strachom, ktorá človeka zvyčajne núti, aby sa vyhýbal bežným miestam, predmetom alebo situáciám. “(zdroj); Ako bude sudca posudzovať mieru islamofóbie? Navyše, nachádzame sa v západnom svete prevažne kresťansko-židovského, prípadne ateistického charakteru, preto v týchto podmienkách môže byť veľmi jednoduché byť obvineným z islamofóbie, nakoľko Islám uznáva úplne iné morálne hodnoty a štandardy, než naša spoločnosť. V neposlednom rade môže byť aj samotná kritika Islámu reprezentovaná ako islamofóbia, čím sa značne obmedzí sloboda slova a prejavu – stačí ak prejavíte svoj nesúhlas s postupným zavádzaním šárie vo vašom meste. A ako je už so všetkými “anti-diskriminačnými” zákonmi – zákon poskytuje vyššiu právnu ochranu jednému nábožentsvu, než ostatným, čo s rovnosťou nemá absolútne nič spoločné.

V roku 2016 bol pochovaný návrh zákonu “Bill 59”, ktorým by mohol člen Komisie pre ľudské práva alebo akýkoľvek obyvateľ podať podnet na stíhanie za podnecovanie nenávisti. Vyšetrovať by mohli kohokoľvek, na koho by bolo podané oznámenie a v prípade uznania viny by bola výška pokuty do 20.000 dolárov a mená vinníkov by boli zverejnené verejne na internetovom zozname. V Kanade už však podobný zákon v platnosti majú. Je to obmedzenie slobody vyjadrovania, a je to prejav, ktorý by sa mohol považovať za diskriminačný alebo taký, ktorý haní určité náboženstvo (týmto zdôrazňujem slovo určité, pretože všetci vieme, ktoré náboženstvo majú na mysli), a ktorý podnecuje násilie. Takže toto už v praxi v Kanade funguje, zákon “Bill 59” by však bol podstatne horší, pretože by zahŕňal aj osobný, subjektívny a emocionálny prejav v akejkoľvek forme – vizuálnej, čítanej alebo písanej. Táto časť však bola z návrhu odobratá. Inak by Kanaďanom zostala iba jedna možnosť – usmievať sa a mávať.

Eric Brazau napríklad za svoj proti islamský prejav v metre Torona jeden rok väzenia, pretože to “urazilo” a “obťažovalo” spolucestujúcich.

 

No a teraz ku kontroverznému zákonu o transgenderoch. Zákon C-16 uvádza termíny ako “rodová identita” a “rodové prejavovanie”. Tento zákon priamo podporuje správanie a teórie, ktoré tvrdia, že existuje viac než 63 pohlaví a kto sa ako identifiuje. Zabudnite na doklady a formuláre, kde zaškrtnete buď muž alebo žena. To je minulosťou. Tieto psychopatické sociálne experimenty a chorá ideológia priamo vyvracia biológiu a dve pohlavia v každom žijúcom tvorovi.

Nový zákon zakazuje diskrimináciu voči trangenderom. A pod diskrimináciou sa rozumie akékoľvek správanie, ktoré je iné od toho, než by ste sa k nim správali ako keby boli normálni ľudia. Čerešnička na torte je kriminalizácia nesprávneho označovania pohlavia. Transgender komunita si vyvinula samostatný žargón, ktorý sa odlišuje od klasického rodového pomenovania on/jemu/jeho (he/him/his), ona/jej/jej (she/her/hers), oni/im/ich (they/them/their) a prajú si, aby boli adresovaní ako “ze”/”hir”/”hirs” alebo “ey”/”em”/”eir”, a má slúžiť ako akýsi bezpohlavný neutrálny slovník. Tento zákon vyžaduje, aby boli tieto osoby označované a adresované takým spôsosobm, aký si vyberú a ak ich napriek tomuto želaniu označíte inak, než si želajú, môžu na vás podať trestné ozámenie, po ktorom vás bude vyšetrovať Komisia pre ľudské práva a ako dôsledok vás môžu uznať vinným z činu šírenia nenávisti. Za čo vám môže federálny tribunál nariadiť konať určitým spôsobom, prípadne vám uložiť finančnú pokutu alebo vás za to poslať do väzenia. Týmto zákonom sa stala povinnosť označovať ľudí čímkoľvek, čo si v tom momente zmyslia, súčasťou “ľudských práv” v Kanade. Veľmi málo Kanaďanov si uvedomuje, ako veľmi to ovplyvní ich každodenný život, nakoľko sa tento zákon vzťahuje na všetky federálne inštitúcie, banky, školy, ubytovanie zariadenia a akékoľvek oblasti verejného styku, aké si dokážete predstaviť.

Aby toho nebolo málo, pridám ďalší zákon, ktorý tento mesiac prešiel schválením – Bill 89 – v provincii Ontário. Tento zákon bol schválený počtom hlasov 63-23. Zákon určuje, že sociálni pracovníci majú právo odobrať dieťa rodičom (biologickým, adpotívnym alebo dočasným opatrovníkom), ak rodičia neakceptujú pohlavie, ktorým sa dieťa identifikuje. Podľa ministerky rodiny je takéto konanie rodičom klasifikované ako zneužívanie. Takže rodičia, ktorí nesúhlasia s LGBTQ hnutím a “rodovou identitou” sú teraz z pohľadu vlády považovaní za nepriateľov a považuje sa to za zneužívanie detí. Povedzme napríklad, že máte -dvojročného syna, ktorý si ešte plne neuvedomuje svoje pohlavie a niekedy sa označí ako “dievčatko”. Dáte ho do jasiel, tam sa označí ako “ona”, učiteľka zavolá sociálke a povie, že nerešpektujete jeho identitu a bum! Dieťa vám bude odobraté. Toto nie je sci-fi, ale veľmi realistický scenár, pretože tento zákon nemá žiadné výnimky alebo vekové obmedzenia! Zároveň tento zákon obmedzí tradičné rodiny s napríklad kresťanskou vierou, ak nepodporujú LGBTQ hodnoty, aby si mohli adoptovať deti. A nasleduje otázka – aké deti vyrastú v adoptívnym alebo pestúnskych rodinách, ak im odmala nebudú rodičia môcť upevniť rodovú identitu? Budú im adoptívni rodičia musieť nechať úplne voľnú ruku v samooznačovaní a sebaidentifikácii? Ako povediete dieťa k správnej identite, ak k vám bude na kontroly chodiť sociálka a som si istá, že v určitom veku sa začnú detí pýtať, ako ich rodičia identifikujú a či to bolo “ich vlastné rozhodnutie” sa takto identifikovať. V rámci tohto zákona už úrady odobrali dve dievčatá z dočasnej pestúnskej starostlivosti, pretože pestúni mali základné pravidlo “žiadne klamanie” a povedali 3 a 4 ročným dievčatám, že veľkonočný zajac neexistuje. Sociálni pracovníci povedali, že toto právo nemali, kedže veľkonočný zajac je súčasťou kanadskej kultúry a mali dievčatám naďalej tvrdiť, že existuje, až dokým by sa sami nerozhodli, že neexistuje.

Kanada teda nie je vôbec slobodná krajina a svojou politikou sa pomaly premieňa na totalitu. Svojimi zákonmi obmedzuje slobodu slova,  prejavu, akúkoľvek verejnú kritiku alebo diskusiu a zároveň sa posúva progresívnym smerom voči chorej ideológii LGBTQ a povinnej indoktrinácii občanov, ktorých morálne hodnoty kedysi tvorili spoločnosť založenú na báze tradičnej rodiny.

 

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_103

http://www.breitbart.com/national-security/2017/02/26/canada-moves-forward-anti-islamophobia-measures/

http://www.cjnews.com/news/canada/quebec-abandons-criticized-hate-speech-bill

http://www.breitbart.com/national-security/2015/08/27/canadian-hate-speech-proposal-threatens-free-speech/

http://dailycaller.com/2017/06/05/ontario-makes-disapproval-of-kids-gender-choice-child-abuse/

Bruce Pardy: Meet the new ‘human rights’ — where you are forced by law to use ‘reasonable’ pronouns

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s